Verbenalia

Orquesta Aché

A voz e a presenza de Karmen Martín é a descarga de enerxía que ofrece a orquestra Aché xunto ao seu trío de cantantes, Mon, Lucky e Frank. A forza coral de Aché, unida ao poderío dos seus nove músicos sobre escena, cunha impactante sección de vento, fan desta formación unha das de maior éxito nas festas de Galicia.

www.orquestaache.com