Verbenalia

Orquesta Gran Parada

Creada nos anos 50 co nome de Orquesta Gran Peña, pronto Gran Parada se situou entre as mellores formacións do panorama nacional. A súa calidade técnica e a entrega e profesionalidade dos seus músico son garantía de éxito. Hoxe, Gran Parada conta coas voces e formidable presenza de Mónica Ordás e Ana Legido, xunto a Pedro Conde e Edgar Repilloza; a corda e o metal de Manuel, Paquito, Carlos, Víctor e Yeri; e a base de Yoel, Anxo, Teira e Pose.